THÀNH LẬP HỘI

BIÊN BẢN LẬP HỘI

Các Chiến hữu vận động thành lập Hội CH
Các Chiến hữu vận động thành lập Hội CH

Biên Bản Buổi Họp Thành Lập

Hội Ái Hữu Quân Cán Chính VNCH Portland,Oregon và Vùng phụ cận

Buổi họp bắt đầu lúc 6:30pm, chiều Thứ Sáu ngày 23 tháng 1, năm 2015 tại tư gia chiến hữu Đoàn Kim Bảng.

Trên 20 chiến hữu, đầy đủ thành phần các quân binh chủng và các Hội trưởng của các hội đoàn Hải Lục Không quân gồm: TQLC, Hội Võ Bị QG, Hội Cựu SVSQ/TB/Thủ Đức, Thiết giáp, CTCT, Bán quân sự, Hành chánh, v.v…

1/ Mở đầu:

Kim Bảng: Với tư cách cựu Hội trưởng Hội Chiến Hữu, chào mừng các chiến hữu tham dự và nêu ý kiến xin tái hoạt động Hội Chiến Hữu mà đã ngưng hoạt động từ nhiều năm qua hoặc thành lập hội mới.

Sau khi bàn thảo và đi đến kết qủa:

100% các chiến hữu đồng ý thành lập Hội với

a. Danh Xưng:

‘Hội Ái Hữu Quân Cán Chính VNCH Portland Oregon & Vùng phụ cận’

b. Logo:

2/ Xác định tôn chỉ của Hội:

  • Tiếng nói chung của tất cả những ai từng phục vụ Tổ Quốc VN và tiếp tục đứng dưới lá cờ VNCH với quyết tâm chống và diệt Cộng.
  • Phát huy tinh thần Huynh Đệ Chi Binh
  • Yểm trợ công tác cho Cộng Đồng Việt Nam Oregon.

3/ Thành lập Ban Chấp Hành:

Kim Bảng: đề nghị HQ Phạm Quốc Nam, thành viên vận động thành lập Hội là tân Hội trưởng, nhưng HQ. Phạm Quốc Nam từ chối vì bận nhiều công tác cho BCH/CĐ/VN/Oregon và nhiều tổ chức hội đoàn khác.

Cuối cùng BCH được thành lập với sự đồng thuận của tất cả hôi viên hiện diện:

Cố vấn: Niên trưởng Trần Ái Quốc (K4/TĐ), Niên trưởng Phạm văn Tốt ( Hàn thiên Lương) Chiến hữu Nguyễn Văn Phú (Hội Thủ Đức), Chiến hữu Phạm Thanh Bình (K.24/VB)

Hội Truởng : Chiến hữu Đoàn Kim Bảng (Thiết Giáp)

Hội Phó Ngoại Vụ: Chiến hữu Nguyễn Thế Thăng (CTCT)

Hội Phó Nội Vụ: Chiến hữu Hoàng Tiến Phương (Hội Thủ Đức)

Tổng Thư Ký: Chiến hữu Nguyễn Văn Nhớ (CTCT/SĐ2/BB)

Thủ Qũy: Chiến hữu Nguyễn Hoàng Kiệt (TQLC)

– Văn Nghệ: Chiến hữu Nguyễn Đức Liêm (Không Quân)

Thông tin và Webmaster: Chiến hữu Phạm Quốc Nam (Hải Quân) www.chienhuuoregon.com

 

4/ Tiến hành sinh hoạt:

  • Soạn thảo Nội Quy.
  • Yểm trợ Cộng Đồng tổ chức Hội Tết Mừng Xuân Ất Mùi
  • Tổ chức Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận năm 2015
  • Tổ chức Kỷ Niệm Ngày Quân Lực 19/6 cũng là ngày Ra Mắt BCH Hội Quân Cán Chính VNCH/Oregon và vùng phụ cận

5/ Hội viên:

Hội đang có trên 30 hội viên và được tiếp tục ghi danh trên website (www.vnoregon.com/chienhuu)  của Hội và tại gian hàng Hội Quân Cán Chính VNCH trong ngày Hội Chợ Tết 2015 tại Oregon Convention Center ngày Thứ Bảy 21/2/2015 từ 10am – 5pm.

. Danh sách hội viên hiện diện trong Buổi Họp Thành lập Hội Quân Cán Chính VNCH Tiểu Bang Oregon và Vùng phụ cận:

Trần Thanh Bình- Nguyễn Xuân Phú- Đoàn Kim Bảng- Nguyễn Thế Thăng- Hoàng Tiến Phương-  Chu trung Cát- Chu Quang Đại- Phạm Công Thành-  Phan Bùi- Nguyễn Phú- Phạm văn Tốt- Trần Phong-  Trần Minh-  Nguyễn văn Tụ- Trần Ái Quốc-  Nguyễn Hoàng Kiệt-  Phùng Quốc Bằng- Nguyễn Đức Liêm-  Trương văn Soạn- Phạm Quốc Nam- Trần văn Thơm- Lý Đức- Nguyễn văn Nhớ

Sau  khi BCH được thành lập, chúng ta sẽ có một website với domain name đơn giản hơn để dễ nhớ tên website và tiện lợi cho e mail group sau này. Qúy chiến hữu không có email, chúng tôi sẽ cung cấp email.

ĐƠN XIN GIA NHẬP

DONXIN_GIANHAP

Liên Lạc

E-mail: chienhuuoregon@gmail.com

Phone: (503) 882-6921