PHÂN ƯU & TIỄN CHÂN CỐ HẢI QUÂN CAO VĂN DIỆT

Thay mặt Hội Hãi Quân Oregon và Vùng Phụ Cận đến phân ưu và tiễn biệt Chiến Hữu HQ Cao Văn Diệt với Vòng Hoa Phân Ưu gồm có các hải quân: Ngươn, Tình, Chuck, Ý, Đông và Nam.

VIDEO 

caovdiet_phanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *