HÌNH ẢNH ngày xưa để nhớ lại..!!!

Hình xưa VNCH : Mục lục mới vào ngày 04-01-2015

Nhìn hình ảnh xưa để nhớ lại miền Nam VNCH

Những hình ảnh Ròm đã chôm được trên mạng  ,đem về đây để làm tài liệu ,tư liệu và chia sẽ cho các bạn .
Cái mục lục này Ròm đề ba tạo ra vào ngày 2 tháng 9, 2012,rồi theo thời gian thêm vào những gì Ròm tìm được gom về:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *