Cựu Thiếu Tướng VNCH Đỗ Kế Giai qua đời, thọ 87 tuổi tại Garland, Texas

nnnn

Thiếu Tướng Đỗ Kế Giai cựu CHT/BĐQ/QLVNCH vừa qua đời khoảng 5 giờ chiều ngày 21-02-2016
tại Garland, Dallas, Texas. Hưởng thọ 87 tuổi.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Thiếu Tướng Đỗ Kế Giai, cựu chỉ huy trưởng Biệt Động Quân QLVNCH, vừa qua đời vào lúc 4 giờ 56 chiều Chủ Nhật 21/2/16 tại bệnh viện Baylor, thành phố Dallas, tiểu bang Texas, hưởng thọ 87 tuổi.
Theo Lược Sử QLVNCH  cố Thiếu Tướng Đỗ Kế Giai sinh Tháng Sáu, 1929, tại Bến Tre.
Năm 1951, ông theo học khóa 5 Hoàng Diệu Trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt, tốt nghiệp với cấp bậc thiếu úy ngày 24 Tháng Tư, 1952, ra trường và phục vụ Tiểu Đoàn 3 Nhảy Dù, đồn trú tại Hà Nội.
Sau Hiệp Định Genève năm 1954, Tiểu Đoàn 3 Nhảy Dù di chuyển vào Nha Trang.
Năm 1955, ông là Đại Úy Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 6 Nhảy Dù.
Năm 1959, ông được thăng thiếu tá tạm thời và năm 1960, ông là tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn 5 Nhảy Dù.
Năm 1960, ông làm chiến đoàn trưởng Tiểu Đoàn 5 Nhảy Dù tân lập.
Năm 1965, ông là trung tá tham mưu trưởng Sư Đoàn 25 Bộ Binh, dưới quyền Đại Tá Tư Lệnh Nguyễn Thanh Sằng.
Năm 1966, ông là đại tá tư lệnh Sư Đoàn 10 Bộ Binh, thay thế Thiếu Tướng Lữ Lan đi nhận chức vụ chỉ huy trưởng Trường Đại Học Quân Sự tại Đà Lạt.
Năm 1967, ông đề nghị cải danh Sư Đoàn 10 Bộ Binh đương nhiệm thành Sư Đoàn 18 Bộ Binh và được Bộ Tổng Tham Mư QLVNCH chấp nhận. Cuối năm này ông được vinh thăng chuẩn tướng nhiệm chức.
Năm 1969, ông bàn giao chức tư lệnh Sư Đoàn 18 Bộ Binh cho Chuẩn Tướng Lâm Quang Thơ, chỉ huy trưởng Trường Bộ Binh Thủ Đức.
Năm 1972, ông là chỉ huy trưởng Bộc Chỉ Huy Biệt Động Quân, thay thế Đại Tá Trần Công Liễu đi học Trường Chỉ Huy và Tham Mưu, Đà Lạt.
Năm 1974, ông được vinh thăng thiếu tướng nhiệm chức.
Sau ngày 30 Tháng Tư, 1975 đến ngày 5 Tháng Năm, 1992 ông bị Cộng Sản cầm tù.
Ngày 26 Tháng Mười, ông định cư tại Garland, Texas.
Trong những năm tháng cuối đời, cựu thiếu tướng Đỗ Kế Giai sống tại nhà dưỡng lão “Pleasant Valley Healthcare and Rehabilication Center,’ thành phố Garland, Texas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *