KỶ NIỆM QUỐC KHÁNH 26 THÁNG 10 NĂM 1956

Kỷ niệm Ngày Quốc Khánh 26/10 của nền Đệ Nhất Cộng Hòa

On 26 October 1955, Diệm declared himself the president of the newly proclaimed Republic of Vietnam…

.
Kỷ Niệm Quốc Khánh 26-10-1956
Ngày Tổng Thống Ngô Đình Diệm công bố Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa sau khi Quốc Hội Lập Hiến biểu quyết với đa số tuyệt đối.

*********************************************************
Sau cuộc Trưng cầu Dân ý ở phía nam vĩ tuyến 17 vào Tháng Mười năm 1955 với kết quả là Quốc trưởng Bảo Đại bị truất phế thì tân tổng thống Ngô Đình Diệm cho nhóm họp Ủy ban Thảo hiến vào cuối năm 1955 gồm 11 thành viên để soạn Hiến pháp cho quốc gia cộng hòa mới

Sang Tháng Ba năm 1956 thì mở cuộc bầu cử Quốc hội Lập hiến với 123 đại biểu để hoàn tất công việc soạn thảo và thông qua bản hiến pháp. Chính Quốc hội cũng đề cử 15 người lập ra Ủy ban hiến pháp riêng, chủ tịch là Trần Chánh Thành để cùng hiệp soạn.

Tháng Bảy năm 1956 thì Quốc hội bỏ phiếu thuận và đến 26 Tháng Mười sau khi một vài điểm dị biệt giữa hai ngành lập pháp và hành pháp được giải quyết thì tổng thống ký văn bản ban hành. Ngày đó cũng là ngày quốc khánh của nền Đệ nhất Cộng hòa.

Lễ Quốc Khánh Việt Nam Cộng Hoà – Saigon 26/10/1957.

 

Ngày Quốc khánh Việt Nam Cộng Hòa ( Đệ nhất Cộng hòa 1955-1963 ), Sài Gòn ngày 26/10/1962

.

Cờ vàng ba sọc đỏ ở Hà Nội và miền bắc thời Quốc Gia Việt Nam năm 1950.

.
.

QUỐC KHÁNH 1 THÁNG 11 NĂM 1967

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *