2017: PORTLAND VETERANS DAY PARADE

Như thông lệ hàng năm, cộng đồng người Việt Oregon và Nam Washington tham dự diễn hành ngày Veterans Day.

Năm nay, Veterans Day Parade được tổ chức vào Thứ Bảy, ngày 11 tháng 11 năm 2017. Hy vọng rất đông chiến hữu ghi danh tham dự. Xin qúy đồng hương và chiến hữu vui lòng ghi danh ngay để chúng tôi có quân số tương đối chính xác để điền Entry Form vơi Ban tổ chức Portland Veterans Day Paradae.

Có mặt tại nơi khởi hành trước 9:30 sáng.

Lộ trình cũng từ NE Tillamook St & 40th đến Sandy Blvd & 48th. (Map)

Parade Route

Ghi danh tham dự (Tuần lễ ghi danh từ Thứ Hai ngày 11 tháng 9 đến hết ngày 18/9/2017)

Liên lạc ghi danh diễn hành hay Volunteer giúp Ban Tổ chức:

Representative Phạm Quốc Nam – 503-927-3652

hoặc emai: chienhuuoregon@gmail.com

More info tại:   http://www.veteransdaypdx.org/

GHI DANH ONLINE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *