2017 PORTLAND VETERANS DAY PARADE

Phan Anh Thi: Cựu Quân Nhân QL/VNCH và Cộng Đồng VN Oregon Tham dự buổi diễn hành VETERANS DAY 11/11/2017 trên Việt Báo Online

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *