PHÁT HÀNH ĐẶC SAN CHIẾN HỮU OREGON & CÁC MẠNH THƯỜNG QUÂN

  • Đặc San Chiến Hữu Oregon lần đầu tiên được thực hiện và phát hành vào lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực 19/6 lần thứ 52. Nội dung có nhiều bài viết, van, thơ của các chiến hữu Oregon .
  • Đặc biệt nhận được sự ủng hộ tài chánh của:

– Ông Bà Nguyễn Hoàng Kiệt (Chủ nhân Phở Hùng 82)…………………….$500.00

– Ông Bà Bác Sĩ Phạm Đức Thành Long (Generations Family Medicine, P.C)…………$300.00

– Ca sĩ Lệ Hải……………………………………………………………………………………$400.00

– Chợ Pacidic Super Market………………………………………………………………$200.00

– Ông Bà Phan Quốc Ý (HQ)………………………………………………………………$50.00

– Cộng Đồng Việt Nam Oregon (VNCO)……………………………………………..$150.00

– Ông bà Cổ Văn Tươi……………………………………………………………………….$100.00

– Ông Bà Vương Thế Hạnh………………………………………………………………..$50.00

– Ông Lê Ru……………………………………………………………………………………….$50.0

  • Tổng số bảo trợ được ………………………………..$1800.00 (Tình đến ngày 24/5/2017)

 

  • Ngân phiếu ủng hộ, xin gửi về:

Antony Nguyen – 3120 SE 82nd. Portland, OR 97266

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *