CÔ GÁI VIỆT

Thành kính vinh danh quý Anh Thư Việt Nam đã giữ tròn khí tiết trong tay VC
.
Cô Gái Việt thương cơ đồ tha thiết
Từ đổi cờ chưa từng biết ấm no
Hận Cộng nô bày trinh tiết lõa lồ
Bầu tâm huyết dày vò bao nữ kiệt.
 
Cô tồn tại chốn tù đày cay nghiệt
Gái Triệu, Trưng quyết chống lại độc tài
Việt Nam, ai, đêm qua ải u hoài?*
Nam, Trung, Bắc: thương nhân tài khí tiết!
 
Cộng điên rồ trút phẫn nộ từng 
Sử sáng mãi gương bao người Con Gái
Hương bất diệt! Ai sánh tài Lạc Việt:
Chống giặc Hồ, chống chủ nghĩa Tam Vô
 
Thơ kính viết vinh danh Cô Gái Việt
Đem ngọt ngào chia sẻ bao khổ đau
Thương quê hương, nuôi lý tưởng dặn nhau:
Giữ dòng máu luôn kiêu hùng bất khuất!
 
Ý Nga, 23-10-2015
 
*Phụ nữ Việt bị VC bán qua Tàu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *