VINH DANH QL VNCH: NHỮNG CÔNG BINH CHIẾN ĐẤU

Thơ Ý Nga: phần 15

Kính tưởng niệm anh linh
Những Công Binh Chiến Đấu
Đã dọn bao lộ trình
Mở đường cho quân vận.
 
Thuộc Bộ Tổng Tham Mưu
“Cứu Quốc và Kiến Quốc”
Chiến đấu nơi chiến khu
Kiến tạo và yểm trợ
 
Tạo tác bằng niềm tin
Trong xây dựng, tác chiến
Thám sát, dẹp, gỡ mìn,
Bắt lại cầu bị sập.
 
Bao nhiêu đã hy sinh
Trên bốn vùng chiến thuật
Máu đổ vì dân mình
Thân nát trong binh lửa?
 
Xác chẳng được về nhà
Bao Sĩ Quan Trừ Bị
Trong Lục Quân Cộng Hòa
Để lại niềm thương tiếc?
 
Cho đồng đội, đồng môn
Và binh sĩ thuộc cấp?
Những Chiến Sĩ giữ Đồn
Bằng danh dự, trách nhiệm!
 
Bao sinh viên Kiến Trúc
Cởi bỏ áo thư sinh
Cùng đáp lời sông núi
Thay màu áo chiến binh?
Những màu áo quân trường
Pleiku qua Phú Bổn…
Thấm đẫm máu trải đường
Khó nhòa trang quân sử.
 
Từ cao nguyên Pleiku
Xuống Tuy Hòa duyên hải…
Các Anh đã cần cù
Giúp tải thương chiến hữu.
 
Đang hậu cứ bình yên
Lao thân vào nguy hiểm
Khi triệt thoái cao nguyên
Vào Mùa Hè Đỏ Lửa
 
Cộng pháo kích bừa bãi.
Bao người chết hai lần
Giặc càng cố pháo, giết
Các Anh càng cứu dân.
* 
Dù Đồng Đế, Bình Dương…
Hay nơi nào đào tạo
Các Anh cũng sáng gương
Trả bằng chính giá máu.
 
Vì tổ quốc dấn thân
Cứ âm thầm góp sức
Cho chiến hữu tiến quân
Để giữ gìn quê Mẹ.
 
Máu quân dân Cộng Hòa,
Máu anh em đồng đội,
Không hòm gỗ cài hoa
Mà hương thơm muôn lối.
 
Ý Nga*19.4.2017
……………………………………………………………………….
.
 
“Công binh được gọi là một ngành trong Quân lực Việt Nam Cộng hòa, trực thuộc hệ thống điều hành của Tổng cục Tiếp vận, dưới sự chỉ huy tổng quát của Bộ Tổng Tham mưu. Công binh được thành lập trong Quân đội với các chức năng: Chiến đấu, Kiến tạo, Yểm trợ và Tạo tác. Ban đầu được gọi là Nha Công binh, sau đổi tên và nâng cấp lên thành Cục Công binh. Ngành Công binh đã tồn tại cùng Quân lực Việt Nam Cộng hòa với thời gian từ năm 1951 đến tháng 4 năm 1975.
Theo nhu cầu phải có trong Quân đội, ngành Công binh Quân lực Việt Nam Cộng hòa được thành lập vào tháng 9 năm 1951. Tính đến tháng 8 năm 1952 có tất cả 6 Đại đội Yểm trợ cho 4 Quân khu.
Năm 1953, ngành Tiếp liệu Công binh thành hình với Nha Vật liệu Công binh Trung ương và Sở Vật liệu Công binh Quân khu để phụ trách công tác tiếp liệu và sửa chữa quân cụ của Công binh. Thời gian này các Đại đội Công binh được biến cải thành các Tiểu đoàn Công binh chiến đấu.
Năm 1955, Bộ chỉ huy Công binh được thành lập, kể cả một Trường Huấn luyện & Đào tạo Công binh. Các Sở Vật liệu Công binh được đặt dưới quyền chỉ huy của Bộ chỉ huy Công binh. Ngành Công thự Tạo tác vẫn hoạt động riêng.
Khi ngành Tiếp vận được cải tổ với sự thành lập các Bộ chỉ huy Tiếp vận Vùng, các Tiểu đoàn Yểm trợ Công binh cũng được thành lập để yểm trợ cho các vùng liên hệ.
 
 
ĐỪNG QUÊN 
“VĨ ĐẠI” XÍU XIU, 
ĐẠI ĐỒNG!
*
Cảm tác nhân đọc ĐA HIỆU số 105/2015
*
 “Tuổi nào tình nấy” thưa em
Hom hem, mắt kém? Lèm nhèm càng hay!
Chung chăn, được đắp ngày ngày
Vẫn hơn một thuở đi đày mọt gông:
Nhìn đâu cũng đỏ chập chồng
Ước sao khuất mắt không trông thấy gì
Đổi ngôi một bọn ngu si
Chỉ mong tuẫn tiết cấp kỳ cho xong!
 
Tự do: giờ được thong dong
Em đừng than vãn, ước mong thêm nhiều.
Thương nhau, được phép nâng niu
Ốm đau được phép dắt dìu, tưng tiu
Cần chi “vĩ đại” xíu xiu
Chốn nào cũng chẳng phẳng phiu: đại đồng!
 
Ý Nga, 16-10-2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *