Hàn Thiên Lương

Kính gửi những người Bạn qúy mến, để nhớ mãi ngày đau thương.
HTL
.

Tháng Tư

Tháng tư mưa gió đang sầu
Quê nhà còn khổ nhuốm màu tang thương!
Người người mắt lệ u buồn
Khổ đau lê bước dặm trường bơ vơ!
 
Nước non  xa biệt mịt mờ
Nửa khuya trở giấc thẩn thờ hồn đau.
Thương người hôm sớm dãi dầu
Tảo tần mưa gió mái đầu trắng hoa!
 
Nước non vẫn nước non nhà
Bạo quyền dày xéo dân ta đọa đày.
Gian lao tìm bát cơm đầy
Suốt đời cúi mặt , tháng ngày lặng câm!
 
Con chim hót , con chó sủa ầm
Con người có miệng,ngậm mồm im re!
Sống đời bò ngựa kéo xe
Chao ơi trên búa dưới đe hãi hùng!
 
Dân đen một kiếp lao lung
Người trong ngục tối gông cùm xanh xao!
Công nhân khô cạn máu đào
Bé thơ thiếu sữa khóc gào giữa khuya!
 
Ba mươi tháng tư lại về
Nỗi đau canh cánh hồn quê nghẹn ngào
Cố hương nguyện một gánh sầu
Người đi nay tóc bạc màu lưu vong!
 
Ai ơi nhớ tạc chữ đồng
Gương xưa còn đó…trọn lòng trung kiên
Ngày mai phá bỏ xích xiềng
Quê nhà rực sáng đẹp miền tự do!
 
Hàn Thiên Lương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *