Huỳnh Quốc Huy: “Tuổi trẻ VN đã đứng dậy!”

From Tam M Tran
Hi All,
Một Nguyễn Trãi thời nay vừa xuất hiện! Phải chăng đây là một Ức Trai tiên sinh của thế kỷ 21 đang chờ thời để tao ngộ cùng một phú hào dũng cảm tân Lê Lợi sắp xuất hiện cứu dân giữ nước. Sấm Trạng Trình sẽ ứng nghiệm một ngày gần đây với cao trào tuổi trẻ Việt Nam đứng dậy chống ngoại xâm đang từ từ lớn mạnh, nhất là sau vụ Formosa.

Xin xem hết clip này để biết về một nhân vật trẻ với kiến thức chính trị, quân sự, kinh tế, xã hội toàn cầu thật “tuyệt vời”, thật updated! Với một lòng thương dân yêu nước thuộc giới trẻ VN, anh Huỳnh Quốc Huy là một nhân vật đấu tranh trẻ, không sợ hãi trước sự đàn áp của CSVN đã công khai xử dụng phương tiện truyền thông xã hội (social media) kêu gọi toàn dân trong nước / bộ đội, công an của chế độ hãy cùng nhau đoàn kết chống ngoại xâm, không đặt nặng sự thù hận chế độ hiện tại lên trên lòng yêu nước cùng chung bảo vệ tổ quốc. HQH là một giáo dân Thiên chúa giáo với tâm hồn của một Phật tử đầy lòng từ bi, hỷ xả, chủ trương “lấy oán báo oán… thì oán ấy chất chồng. Lấy ân báo oán, oán ấy tiêu tan” đối với những thành phần bộ đội, công an vì miếng cơm manh áo phải cam tâm phục vụ cho chế độ hà khắc VNCS. Đây là quan niệm đấu tranh mới của giới trẻ quốc nội, có thể sẽ không làm hài lòng các chú bác thời VNCH vốn chủ trương chỉ có giải pháp duy nhất là diệt cộng tới cùng, dựng lên một thể chế dân chủ không còn CS rồi sẽ chống ngoại xâm.

Hãy cùng theo dõi Video Clip này đến hết, để nếu mình còn thương còn nhớ VN, thì chúng ta sẽ chờ dịp góp phần công sức với những trí thức đấu tranh trẻ như Huỳnh Quốc Huy. Thời nào cũng có anh hùng xuất hiện và thời nào cũng có những kẻ bán nước, buôn dân!

Muốn tìm hiểu thêm vể Huỳnh Quốc Huy, vào tại:  http://www.chienhuuoregon.com/HOTNEWS/?page_id=846

.

Huỳnh Quốc Huy: THỜI CƠ THAY ĐỔI VẬN MỆNH QUỐC GIA – DÂN TỘC

Nhân dân Việt Nam sẽ thành lập Quân đội đối lập để lật đổ cộng sản tại Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *