Tìm hiểu 401K ở tuổi 70

 Các bác thân,
 
Tôi về hưu cách đây gần 9 năm, hưu non, năm đó tôi được 63 tuổi, 8 năm sau, tháng 7 năm 2015 , đã 70 tuổi rưỡi, nên có chút ít kinh nghiệm về 401K. Vì tôi làm việc cho hảng chế tạo hàng không dân sự Boeing, chương trình nầy gọi là Voluntary Invesment Program. Xin được chia xẻ về tiền bỏ ống nầy vì nó liên quan tới IRS, chứ không liên quan tới tiền Social Security (SSA)
 
Nếu các bác có để dành tiền trong các chương mục về hưu, các bác cần biết luật IRS không cho các bác giữ tiền trong các quỹ hưu trí vô thời hạn. Các bác cần phải bắt đầu rút số tiền hưu tối thiểu ra khỏi quỹ IRA, Simple IRA, SEP IRA, hoặc chương mục hưu trí 401K, 403b khi các bác đúng 70 1/2 tuổi. Chỉ duy có chương mục Roth IRA là không bị yêu cầu rút tiền ở tuổi này mà chỉ phải rút tiền sau khi chủ nhân chương mục qua đời. 
 
Nếu các bác không rút một số tiền tối thiểu (tính theo bảng chiết tính) thì các bạn sẽ bị bắt đóng tiền phạt. Số tiền rút ra trong năm sẽ bị tính vào tổng tiền thu thập chịu thuế  ngoại trừ những phần tiền đã bị đánh thuế trước (số tiền các bác đóng vào) hoặc có thể được nhận miễn thuế (chẳng hạn như tiền phân phối đủ tiêu chuẩn từ các chương mục Roth).
 
Có 2 cách để tính số tiền phân phối tối thiểu cần rút ra (RMD) cho bất cứ năm nào sau năm khi các bác đúng 70 tuổi. Cách tính thứ nhất dành cho đại đa số. Các bác click vào link này https://www.irs.gov/pub/irs-tege/uniform_rmd_wksht.pdf để download bảng chiết tính cho cách tính thứ nhất.
 
Còn cách tính thứ hai dành cho những người có người phối ngẫu trẻ hơn mình 10 tuổi và là người thừa kế duy nhất của chương mục của mình. Các bác download bảng chiết tính ở link này: https://www.irs.gov/pub/irs-tege/jlls_rmd_worksheet.pdf
 
 
 
 
Tôi cho 1 thí dụ để tính số tiền tối thiểu phải rút ra theo cách tính thứ nhất: 
 
1) Năm nay (2016) bác được 70 tuổi rưỡi vào tháng 11 (tức sanh tháng 5)
2) Số tiền trong chương mục 401K của bác vào cuối năm 2015 là $300,000
3) Số tiền trong chương mục IRA của bác vào cuối năm 2015 là $50,000
 
Theo như các dữ kiện trên, bác bị bắt phải rút số tiền tối thiểu trước ngày 1 tháng 4 của năm 2017 cho IRA account. Riêng account 401K hay 403b thì nếu bác vẫn còn đi làm trong năm bác được 70 tuổi rưỡi thì bác phải rút số tiền tối thiểu trước ngày 1 tháng 4 sau năm bác nghĩ hưu.
 
Còn những năm sau đó thì phải rút tiền ra trước ngày 31 tháng 12 của năm đó. Cách tính số tiền tối thiểu cho năm nay (2016) là số tiền có trong chương mục (Account Balance) vào cuối năm ngoái chia cho số thời gian phân phối (Distribution Period) tính theo Table III của bảng chiết tính. (Hình bên dưới)
 
 
 
Nhìn vào Table III của bảng chiết tính trong cái link https://www.irs.gov/pub/irs-tege/uniform_rmd_wksht.pdf, thì ở tuổi 70, Distribution Period của bác là 27.4, như vậy ta có:
 
401K Account ==>  $250,000 / 27.4 =  $9,124.09. Đây là số tiền tối thiểu bác phải rút ra trong năm 2016 mà hạn chót rút ra là 1 tháng 4, 2017 từ chương mục 401K này. Bác có thể rút nhiều hơn số tiền này nhưng không được rút ít hơn. 
 
IRA Account ==> $50,000 / 27.4 = $1,824.82. Đây là số tiền tối thiểu bác phải rút ra trong năm 2016 mà hạn chót rút ra là 1 tháng 4, 2017 từ chương mục IRA này. Bác có thể rút nhiều hơn số tiền này nhưng không được rút ít hơn. 
 
Qua năm 2017, bác được 71 tuổi vào tháng 5. Như vậy Distribution Period của bác theo bảng chiết tính là 26.5.
 
Trong 401K Account của bác, thí dụ bác rút tổng cộng $10,000 cho năm nay và tiền thua lỗ trong chương mục cho năm 2016 là $1500. Như vậy account balance của bác vào cuối năm 2016 là $250,000 – $10,000 – $1,500 = $238,500  
 
Số tiền tối thiểu bác phải rút ra trong năm 2017 ==> $238,500 / 26.5 =  $9,000.00; hạn chót rút ra là 31 tháng 12, 2017 từ chương mục 401K này.
 
Còn IRA Account của bác, thí dụ bác rút tổng cộng $3,000 cho năm 2016 và tiền lời trong năm là $2,000. Như vậy account balance vào cuối năm 2016 là $50,000 – $3,000 + $2,000 = $49,000
 
Số tiền tối thiểu bác phải rút ra trong năm 2017 ==> $49,000 / 26.5 = $1,849.06 và hạn chót rút ra là 31 tháng 12, 2017 từ chương mục IRA.
 
 
 
 
 
Vài hàng mong giúp các bác hiểu được phần nào cái rắc rối do IRS bày ra.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *