Những Bài Chuyển Ngữ MỚI của Lê Bá Hùng (Cuối 2016)

Every nation gets the government it deserves.  (MICHAEL KOCAB)
On a le gouvernement qu’on mérite! 
Mọi dân tộc đều bị cai trị bởi bọn cầm quyền xứng đáng cho ngay chính họ.
 

1/Nổi Niềm Đắng Cay của Tướng Lãnh VNCH

 
 
và kế tiếp
 

 The Vietnam War:

An Assessment by South Vietnam’s Generals
 
Dec 1, 2010 by Lewis Sorley
944 pages (Texas Tech University Press)
 

2/ Loạt Tường Trình của ký giả RUSHFORD

 
 
và kế tiếp
 
để biết VC cướp $ của Dân đi trả tiền thuê cái bọn ‘Lobbies’ Mỹ làm dùm cố vấn,
để làm sao mời cho được Mỹ vô lại Việt Nam!!!
(sau khi đành đoạn hoang phí bao nhiêu là xương và máu Việt để đánh Mỹ cút đi!)
Cũng như để biết thêm về nhân vật
mà Trọng Lú sợ NHẤT trên thế gian này!
Quá ư tiêu biểu cho cái THẰNG NGU
 sợ một NGƯỜI TRÍ THỨC
(chớ KHÔNG phải chỉ là “người gọi là ‘trí thức’” !
 
Bác sĩ NGUYN TH BÌNH
  
 

3/ Một ông giáo hoàng KỲ LẠ

 
 
Đọc để biết rõ về một giáo hoàng, coi vậy mà còn . . . HƠN vậy nữa!
Sợ mếch lòng Trung cộng đến mức KHÔNG dám tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma!
 
Nhân vụ thắng cử của Tân Tổng Thống Hoa Kỳ,
Chúng ta cũng phải KHÔN NGOAN để tự khai hóa,
Biết tìm đọc những tài liệu CHÂN THẬT,
Thay vì cứ bị tụi truyền tin thông thường (mainstream media)
Dẫn dắt theo cái kiểu POLITICALLY CORRECT = NÓI VUỐT ĐUÔI ĐỂ LƯỢM PHIẾU!!!
 

Lê Bá Hùng

Windsor, Ontario, Canada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *