Cải cách cải lùi tiếng Việt của csvn

Thủ tướng nguyễn xuân phúc: C…L…M…V: CỜ..LỜ…VỜ….và  C…L…V: Cờ…Lờ…Vờ….


.
Thủ tướng nước việt nam dân chủ cộng hòa là nguyễn xuân phúc, Đệ Nhất DỐT!…Hãy nghe Đệ Nhất Dốt phát biểu trong Hội Nghị Phát Triển Ngân Hàng Đông Nam Á và sự “bức xức” của người dân yêu tiếng Việt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *