Ông Trump nói gì về đảng cộng sản VN

Saturday, November 12, 2016

Không hiểu có phải ông Trump nói như dưới đây hay do ai đó viết nên. Nhưng dù sao nhận định này là sự thật và chính xác.

 

“Đảng Cộng sản Việt Nam ư ?!
Tôi nói thật , Bao năm qua họ chỉ lợi dụng Mỹ, họ chơi trò nước đôi đi 2 dây giữa Chúng Ta và Trung Cộng.!.!..
Họ kêu gọi Mỹ và các Nước khác ủng hộ họ trong vấn đề biển đông và các vấn đề xung đột liên quan đến Trung Cộng; nhưng chính họ lại phục tùng, vâng lời Trung Cộng như một sứ giả chư hầu thời phong kiến.
Tôi là người ngay thẳng và không ưa những kẻ “2 lưỡi”; những tay lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thậm chí còn có 3-4 lưỡi…

Không có TPP gì cả, không có tạo điều kiện hay viện trợ gì cả , và không có cho nhập khẩu hưởng lợi từ Mỹ nữa …Và nếu họ còn chơi trò “Lợi Dụng” nữa thì Chúng ta nên rút quân khỏi Biển Đông…. để cho “Anh Em chúng nó xé xác nhau”.
Đến lúc nào đó người dân Việt Nam thật sự muốn từ bỏ cái đám Tham nhũng vơ vét ấy thì Chúng ta mới suy nghĩ về chính sách tốt hơn …. cho đất nước Việt nam , và tôi luôn lên tiếng bảo vệ tiếng nói của toàn dân Việt nam dám nói về đảng cộng sản VN….”

*****

Ô.Trump nói như thế rất đúng, là bộc lộ bản chất người lương thiện, người yêu nước Hoa Kỳ, dĩ nhiên.  Ô.Trump nói như thế là rất đúng với bản chất của tà đảng Việt cộng, là kẻ hai lòng.

Không người lương thiện nào thích kẻ hai lòng. Thiên Chúa không chấp nhận kẻ hai lòng:

“Các con không thể làm tôi hai chủ. Các con không thể tôn thờ Thiên Chúa và tôn thờ tiền của được.”

Tà đảng cộng sản muốn cứu nước thì phải xa lìa Trung cộng, kẻ có dã tâm tiêu diệt dân tộc VN, để dành đất cho Hán gian. Bằng chứng quá rõ, là Hán gian đã tiêu diệt:  Mãn, Hồi, Mông, Tạng.

Và đang cố gắng tiêu diệt dân tộc VN.

Hoa Kỳ không có tham vọng tiêu diệt dân VN và không có tham vọng chiếm đất, biển, đảo của VN.

Nếu bạn là ô.Trump bạn cũng phải hành xử như ông Trump. Chỉ có kẻ ngu mới để kẻ gian lừa gạt mãi, và chỉ có kẻ ngu như tà  đảng Việt cộng, cộng tác với kẻ tham làm vô độ như Chệt cộng, với tham vọng lớn nhất của nó, là tiêu diệt dân tộc VN. Đến bao giờ dân VN mới mở mắt ?

Qua câu nói của Trump, tôi thấy tầm nhìn chính trị  của ông rất xa, rất xa hơn những tay chính trị lão luyện. Chỉ có kẻ mù mới không thấy câu nói rất yêu nước Hoa Kỳ của Trump.

vvv
vvv

Chính quyền Obama – Kerry thân cộng tan rã. Nhân cơ hội đảng Cộng Hòa nắm chính quyền Hoa Kỳ. Cộng đồng tỵ nạn csvn hãy nhanh tay làm thỉnh nguyện thư lên Trump ‘đuổi tên VC làm đại sứ vc tại Hoa Kỳ về nước và dẹp cha nó tòa lãnh sự vc đi vì cái tòa này là hang ổ đi ăn xin đô la và dùng tiền ăn xin này gầy dựng cơ sở thương mại, làng xá, cơ ngơi để trở thành tư hữu của tập đoàn chớp bu của đảng csvn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *