Tài liệu xưa chứng minh CSVN bán nước

Trường Chinh: Chinh tên thật là Đặng Xuân Khu, làm tới chức Bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam. Trường Chinh là nhân vật đầu não chỉ huy cuộc đấu tố Cải Cách Ruộng Đất giết hại nông dân giỏi và trí thức ở miền Bắc Việt Nam vào những năm 1952-1956. Xuất thân từ một gia đình khá giả, Trường Chinh tuyên bố ly khai gia đình đi theo đảng Cộng Sản. Chính Trường Chinh nắm tóc, lôi cha ruột mình giữa chợ, và kêu cha bằng mầy trong cuộc Cải Cách Ruộng Đất. Với những việc làm mất nhân tính như thế Trường Chinh có uy tín trong đảng Cộng Sản và được cho giữ nhiều chức vụ cao cấp trong đảng.

Trường Chinh kêu gọi cả nước làm “nô lệ” cho Trung Cộng

Tờ nhật báo Tiếng Dội số 462, năm thứ 3, đề ngày Thứ Sáu 24 Aout 1951, Âm lịch 22 tháng Bảy (Thiếu) năm Tân Mão, giá bán 1 đồng, của Chủ nhiệm Trần Chí Thành tự Trần Tấn Quốc, Tòa soạn, Quản lý 216 đ. Gia LongSaigon, có bài mang tựa đề “Việt Minh vận động cho Việt Nam làm chư hầu Trung Quốc” , cho in nguyên văn một tờ truyền đơn do Trường Chinh ký như sau :

ỦY BAN HÀNH CHÁNH KHÁNG CHIẾN VIỆT NAM
DÂN CHỦ CỘNG HÒA NĂM THỨ VII
TỔNG THƯ KÝ ÐẢNG LAO ÐỘNG VN
SỐ: 284/ LÐ ÐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC

Hỡi đồng bào thân mến !

Tại sao lại nhận vào trong nước Việt Nam yêu mến của chúng ta, là một nước biết bao lâu làm chư hầu cho Trung quốc, cái thứ chữ kỳ quặc của bọn da trắng Tư Bản đem vào !

Tại sao ta lại truyền bá trong dân chúng từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, cách viết chữ dị kỳ của tên thực dân Alexandre de Rhodes đã đem qua xứ mình như thế ?

Không, đồng bào của ta nên loại hẳn cách viết theo lối Âu Tây ấy – một cách viết rõ ràng có mau thật đấy – và ta hãy trở về với thứ chữ của ông bà ta ngày trước, là thứ chữ nho của Trung Quốc .

Vả chăng, người Trung Hoa, bạn của ta – mà có lẽ là thầy của chúng ta nữa, ta không hổ thẹn mà nhìn nhận như thế – có phải là dân tộc văn minh trước nhất hoàn cầu không?
Còn nói gì đến y khoa của Âu Mỹ: Chúng chỉ cắt, đục, khoét, nạo ! Có thế thôi !

Hỡi đồng bào yêu mến! Chúng ta hãy gạt bỏ cách chữa bệnh của bọn Ðế quốc phương Tây đem qua xứ ta !

Ta hãy bỏ nhà bảo sinh của chúng, bỏ bệnh viện của chúng, ta hãy dùng thuốc dán của ông cha ta để lại và nhất là dùng thuốc Tầu danh tiếng khắp cả hoàn cầu .

Ta hãy trở về phương pháp này, trước nữa để ủng hộ các bạn Trung Hoa, sau nữa để loại ra khỏi nước Việt Nam yêu mến của ta bao nhiêu những đồ nhập cảng thực dân như là khoa hoc, phát minh v.v…

Ta hãy quét sạch lũ “trí thức” đã xuất thân ở các trường Âu Mỹ, đế quốc và thực dân !

Chúc “Tổng phản công” và “Thi hành mọi phương pháp bài trừ thực dân”.

Trường Chinh
Tổng thư ký đảng Lao Ðộng

Số báo Tiếng Dội này nằm trong Thư Viện tiếng Việt thuộc Bảo Tàng Viện Anh Quốc (British Museum – London).

Đọc xong, chúng tôi nghẹn ngào, hết nói, dù tuy bao nhiêu năm vẫn có những nghi ngờ, nhưng nay có bằng chứng rõ ràng càng đau lòng hơn! Xin cám ơn anh bạn đã cho một tài liệu rất quý giá chứng minh rõ ràng Hồ Chí Minh và các đệ tử Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh …thật đúng là những tay bán nước cỏng rắn cắn gà nhà. Lúc trước khi biết tài liệu nầy chúng tôi thường đánh giá Hồ Chí Minh chỉ là một tay phá hoại văn hóa – khi đã cải biến thay thế những chánh tả chữ viết thông dụng bằng kiểu « chảnh tả mới » do lão ta tự chế như f thay ph, z thay d, j thay gi, k thay c… người viết chúng tôi chỉ nghĩ lão ta muốn lập dị thôi! Nay đọc tài liệu nầy do chính Trường Chinh viết, được báo Tiếng Dội đăng, chúng tôi mới rõ ràng là Hồ Chí Minh và các đồng bọn khi từ chối công trình của các linh mục Dòng Tên – đã tìm ra cách viết chữ Việt bằng mẫu tự la tinh, giúp người dân Việt thoát khỏi chữ viết Trung Hoa, và đặt biệt nhờ mẫu tự la tinh, và cách ráp vần, đánh vần đã giúp cho người dân việt thoát nạn mù chữ dễ dàng tiềp cận với văn hóa – là một kế hoạch chánh trị.

Cộng sản Việt Nam chối bỏ chữ viết quốc ngữ theo mẫu tự la tinh để trở về với chữ Tàu chỉ muốn chúng ta người dân Việt hoàn toàn nô lệ văn hóa Tàu. Tài liệu còn ca tụng, khen cách chửa bịnh kiểu Tàu, gọi Tàu là thầy, khen Tàu là văn minh số một của thế giới. Trường Chinh và đồng bọn quên rằng, cũng vì theo nền văn hóa Tàu mà đầu óc các quan lại Hủ-Nho Nhà Nguyễn ngu tối tụt hậu đến nổi phải sắc thuốc cho súng Thần công – Thần công kẹt đạn, hay thuốc súng ướt, không bắn được – trong khi ấy hải quân lục chiến quân Pháp và Y Pha Nho đổ bộ đánh thành Huế, nên mới thua trận, mất Huế, mất thủ đô, mất quê hương, mất Độc lập, mất Nước. (Chỉ với 40 tên lính thủy quân lục chiến mà Hải quân Pháp đã đánh tan một đạo quân của quân đội của một quốc gia nhứt nhì hùng mạnh của Đông Nam Á lúc bấy giờ).

2. Đến những sự kiện ngày nay của sự bán nước:

Từ ngay những ngày đầu của Triều đình Cộng sản Việt Nam, ngay những năm vừa cướp nước xong 1945/1946, không năm nào không có những đi lại, xin xỏ, khi đi sứ, khi cầu cạnh, mua quan bán tước, xin ghế, xin tiền, xin súng, xin đạn … của các nhà đầu xỏ Đảng Cộng sản Việt Nam đi sứ sang chầu Triều đình Cộng sản Tàu. Mỗi mỗi hành động, mỗi mỗi quyết định đều phải được Quan thầy Trung Cộng bật đèn xanh. Vì vậy, thí dụ chuyện xảy ra vào tháng năm, năm 2014, khi giàn khoan được đặt vào lãnh hải Việt Nam – ấy là chuyện ép buộc đã rồi, hay chuyện đã được thỏa thuận ? – Chuyện đã rồi ? do Công ty Quốc doanh CNOOC Tàu, do Đảng Cộng sản Tàu làm chủ làm ẩu ? Chánh quyền Cộng sản Tàu không biết ? – Xạo ! Láo ! Đại Xạo ! Đại Láo khoét ! Một giàn khoan to như một sân đá banh, nặng không biết bao nhiêu ngàn vạn tấn, không tự động di chuyển, không tự điều khiển trên biển được, phải do nhiều tàu kéo, cả một đoàn tàu kéo, và kéo rất chậm, đi từ hải phận gần Hong Kong xuống Nam vào hải phận Việt Nam gần Quảng Ngải, đi cả tuần lễ, có thể nhiều tuần lễ, không thể một sớm một chiều là đến. Nhưng tại sao chỉ đến sáng ngày 2 tháng năm năm ấy, ngủ dậy Đảng Cộng sản Việt Nam mới la hoảng và bớ hàng xóm láng giềng, thế giới Đông Tây: giàn khoan đến nhập nhà tôi rồi ! Ối bà con ơi ! Nhưng tại sao phải la làng ? Có phải la làng để chửa thẹn bán nước ? Hay la làng để vừa đánh trống vừa ăn cướp ? Tâm lý, lý luận Việt Cộng, Tàu Cộng, của người phương Bắc quá phức tạp và cầu kỳ đối với cái giáo dục văn hóa bộc trực và lương thiện của đất Nam Việt đã dạy cho cá nhơn chúng tôi, nên chúng tôi xin miễn bàn ! Xin trả cái tâm lý phức tạp ấy cho những người phức tạp. Xin trả lý luận Cộng sản cho người Cộng sản ! Xin trả tất cả việc ấy cho các người miền Bắc ! Hà nội và Bắc Kinh.

Chúng tôi chỉ tố cáo hành động xâm lược của Tàu cộng và thái độ đồng lỏa cùng hành động Bán nước của Đảng Cộng sản Việt Nam thôi! Bán hai lần:

(1) Việt Cộng đã bán nước Việt Nam lần thứ nhứt bằng nhờ quân Tàu đánh Tây giùm mình cướp được nửa nước Việt Nam năm 1954 – anh hùng quân đội Việt Minh bấy giờ là anh phu dân quân đẩy xe thồ tiêp tế, là anh dân quân làm phu kéo pháo, là người anh hùng xung phong biển người, là người anh hùng dùng thân bịt đầu súng địch, là những anh hùng vắt mình trên hàng rào giây thép gai, hay phơi thây nơi chiến hào ;  chứ anh bộ đội bắn súng, anh quân nhơn bắn pháo, anh chiến sĩ giết thù, anh sĩ quan tham mưu, anh tướng lãnh chỉ huy bày binh bố trận là các đại đồng chí …Tàu. Tất cả những hình ảnh oai hùng được Ban tuyên truyền tổng hợp Tàu Việt Cộng sản cho đội lốt cải trang thành người Việt Nam dưới tên tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh hùng Điện Biên Phủ.

(2) Việt Cộng cũng đã bán nốt lần thứ hai toàn bộ nước Việt Nam khi nhờ quân Tàu đánh Mỹ giùm mình. Quân đội Nhơn dân Việt Nam thật sự chủ yếu là dân quân gồng gánh vượt núi vào Nam, sanh Bắc tử Nam. Nào là những anh hùng dân phu xẻng cuốc xẻ Trường Sơn, đắp đường mòn Hồ Chí Minh. Nào là những anh hùng chiến sĩ, chân xích vào đại liên để « chết hôm qua, chết nghẹn ngào (cf Trịnh Công Sơn) trên những bìa chiến hào, dọc theo biên giới ». Nào những anh hùng xung phong biển người phơi thây, bỏ xác, vắt thân trên những giàn concertina, hay nát thân bởi mìn claymore hay đạn chụp… Chứ thật sự, chủ lực quân đội, phi pháo, xạ thủ Sam, phi công Mig, tên lửa, hải quân, đại pháo, đánh cho « Mỹ cút », đánh cho « Ngụy nhào » là quân đội Cộng sản … Tàu. Đó là sự thật ! Sự thật do những tài liệu mới nhứt do Tàu giải mật vừa qua để tính sổ kết toán chi phí chiến tranh (hai lần). Đảng Cộng sản Tàu đã dùng nhơn dânTàu giúp cho Đảng Cộng sản Việt Nam hy sanh nhơn dân Việt Nam, hai miền – cướp toàn bộ chánh quyền và nhuộm đỏ, Hán hóa miền Nam, vựa lúa Đông Nam Á để dâng cho Thiên Triều Hán tộc – khác chi Tân Đế Quốc Nga Hoàng Poutine ngày nay đang chiếm đoạt Ukraine là vựa lúa miền Tây vùng Caucase vậy ! Vì món nợ ngập đầu nầy, trên cả 1000 Tỷ Mỹ Kim, nên ngày nay phải mất nước, phải dâng đất, phải dân biển, cũng chỉ vì phải :

Trả nợ: Từ bấy lâu, những cuộc đi sứ, đi hầu, những ký kết, tuyên bố, từ khẩu hiệu « 4 Tốt 16 Chữ vàng », đến cả « công hàm Phạm Văn Đồng », cũng chỉ là những làm hào dáng bề ngoài chẳng đặng đừng, nói cho có vẻ, nói để bịp dư luận quốc tế, bịp dư luận người dân Việt ta thôi ! Ra dáng tưởng rằng Việt Tàu là hai quốc gia, nói để mà nói, nói cho vui miệng thôi ! Sự thật, Trung Cộng đã toàn bộ chinh phục Việt Nam từ lâu rồi, Tàu và Việt Nam tuy hai là một, tuy một mà hai… Đảng Công sản Mác Lê, là một. Staline, Mao, Hồ là những chi nhánh. Staline bị hạ bệ, nay chỉ còn Mao Hồ mà Hồ là Lý Thụy, là cán bộ Cộng sản Tàu ! Làm sao dối trá được ! Làm sao trốn tránh được ! Thật là :  nợ tình, nợ nghĩa, Đảng là cha mẹ, nên nợ cả cái trung, nợ cả chữ hiếu, cái « khó nói » cho Đảng sản Việt Nam ngày nay là vậy !

Công Đảng như Núi Thái Sơn, Nghĩa Tàu (Mẫu quốc) như nước trong nguồn chảy ra!

Hội Nghị Thành Đô năm xưa với 4 Tốt, 16 Chữ Vàng chỉ là cái hâm nóng, cái xào lại, của một cuộc tình duyên dang dỡ sau cuộc ly dị giữa cha Nga mẹ Tàu và thằng con lai Việt Cộng, và để làm một cái giao kèo buộc chặc thằng con vào bà mẹ. Cuộc chiến-bài học năm 1979, thật sự chỉ là những cái tát tai để trị thằng con vốn con riêng của mẹ Tàu – đã hy sanh bao xương máu – mà bày đặt phản mẹ, vọng ngoại, vọng thằng cha ghẻ phương tây, chạy theo phú quý của thằng Nga cưởng lại bà mẹ ruột Tàu đó thôi ! Hội nghị Thành Đô là nhắc nhở, là đặt lại, là nói rõ những ràng buộc, điều lệ, bổn phận cho các lãnh tụ mới của Cộng sản Việt Nam lớp đàn em vừa lên ngôi (Nguyễn Văn Linh và tiếp theo), và cũng là bài học nhắc nhở lại những gì những thằng lớp đàn anh trước (nhóm Lê Duẩn, Lê Đức Thọ …) đã quên.  Nhắc nhở nhưng cũng tiện tay đưa cái bill-cái facture-cái giấy tính tiền cho các lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam mới luôn thể. Và theo bill, theo giấy tính tiền, giá nợ to lắm – trên cả một ngàn tỷ dollars Mỹ – ấy là chỉ tính sơ sơ từ thời Điện Biên Phủ đến lúc chiếm miền Nam thôi ! Trước đó và sau đó cho không, miễn phí, free… miễn không tính, không tính những ngày nuôi ăn nuôi ở Hồ Chí Minh, không tính tiền tặng gả cô Tăng Tuyết Minh để sưởi ấm tấm thân và cỏi lòng tên Lý Thụy-Hồ Chí Minh trong những ngày giá lạnh mùa đông Hoa Lục ! Rồi nào công cứu khỏi bị người Anh bỏ tù, rồi huấn luyện, rồi chi phí huấn luyện và nuôi cơm cả bầy các đệ tử đàn em …cho súng, cho tiền, cho bạc, …cho nhiều thứ lắm. Nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam là dân vô tình, hay vô hậu, xem chẳng ra gì những giúp đở đấy, và quên hết. Trái lại còn la hoảng ba cái chuyện Hoàng Sa và Trường Sa mà tay Thủ tướng Phạm Văn Đồng, tên ấy là tên biết ơn biết nghĩa đã ký tặng và nhìn nhận là của Tàu. Đáng lý ra, Việt Nam phải biết xem thường, xem như pha, nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ ấy, chỉ vài quần đảo san hô đầy cức chim – thật sự là phosphate-một của báu, có thể xuất cảng lấy ngoại tệ được (bà con chắc còn nhớ hảng Phosphate d’Alsace thời tây với hình con cò) – mà còn trái lại bày đặt, đặt thành một vấn đề quốc sự ! Tàu chết cả vạn dân, tốn trên ngàn Tỷ dollars Mỹ và cả chục vạn quân không than vãn. Việt Nam chỉ hai lần -1974 và 1988, hy sanh chưa đầy 200 hải quân – mà gần phân nửa là của phe miền Nam- mà càm ràm xuống đường biểu tình chống Tàu đòi đảo, đòi biển !

3.Vì thế, người Việt thật sự Việt Nam, thật sự yêu Nước, hãy cảnh giác:

Chúng ta đừng thấy những tuyên bố ngày nay của Thủ tướng Phúc Niễn vừa qua mà tưởng bở, chúng ta đừng vội mừng khi tên phó Thủ tướng nầy « được » tên Ngoại trưởng Huê kỳ John Kerry, tên cộng sản Mỹ điện thoại thông cảm và chia sẻ đau khổ và nổi nhục mất nước, hay hí hửng khi được biết Tập Hoàng đế Tàu « chê » không tiếp Vua Phú Trọng của triều đình ta thời nọ ! Tất cả là tuồng hát, tuồng hát đang được viết từng hồi, đây là chuyện dài nhiều hồi, loại feuilleton, được viết theo từng hồi một, và theo dõi thị hiếu người dân và bạn đọc. Ngoại Giao đoàn Việt Cộng được phân công, lãnh vai trò « nhiệm vụ phản đối ». Còn các thành phần khác ? Vai trò gì ? Ở đâu ? Làm nhiệm vụ gì ? Giàn Khoan ngoài biển leo thang, cấm đến gần 1 hải lý, 3 hải lý, 7 hải lý ! Trong bộ, quân Tàu đem 300 ngàn quân ép sát biên giới ! Phe Hà nội cũng chuẩn bị ra quân rầm rộ. Và vì nước nhỏ, được thương, được cảm tình, và cũng thừa dịp, mượn luồng gió « ghét Tàu » của Hàn, của Nhựt, của Phi hay của Tây, của Mỹ… đang « hội đồng » ủng hộ Việt Nam. Thế là phe ta, từ người Việt Hải ngoại tỵ nạn ở xứ tự do, đến người Việt quốc nội ở tù trong nhà tù lớn Cộng sản cùng nhau « hồ hởi-phấn khởi » kháu nhau rằng kỳ nầy thằng Tàu chắc thua to rồi ! Coi chừng ! Hãy cảnh giác, còn lâu mà các quốc gia bạn ta thương ta đến sẳn sàng thí con, thí dân « chết cho Việt Nam » ! Chỉ có người Việt thương người Việ thôi, vì vậy ta phải sẳn sàng chết cho quê hương mình ! Hãy nhìn rõ, Đảng Cộng sản Việt Nam đang giở trò hai mặt, một mặt la hoảng, một mặt nằm im, chờ thời, hay thương thuyết. Cũng đừng quên, ngày nay Tàu đang có cả một đạo quân thứ năm đang nằm trong lòng đất Việt Nam. Với 40 năm xâm nhập, người, nhà máy, công trường…Mặt nổi là cố vấn, mặt nổi là thợ thuyền, là công nhơn, hiệu buôn lớn…Mặt chìm, người dân Tầu Kiều, tiệm tạp hóa, tiểu thương, người bạn Tàu, người rễ Tàu, cô dâu Tàu…

2015 AUG 28 CSVN 280Tóm Lại Để Kết Luận:

Đó là lực lượng thứ năm của Tàu! Nhưng ai cấm? Đó cũng là những hostages-con tin-bình phong của Việt Nam. Và Việt Nam Ta có thể, nếu cần, khi cần đánh nhau, Việt Nam ta:

Một mặt bắt làm tù nhơn một ít – có khi cũng có những Hoa Kiều tự nguyện – xin cám ơn trước. Hãy xây một nhà tù lớn, như một doanh trại, nằm ngay biên giới, làm bình phong, hàng rào chống xe tăng Trung Cộng. Một mặt khác, ta đuổi về nước, trục xuất tất cả (tất cả là tất cả) Tàu Kiều, kể cả những tập đoàn thương mại, công xưởng, công trường kỹ nghệ, nhà máy…Trục xuất luôn Sứ quán, đoạn giao.

Ngoài biển Tàu đòi Ta xa 7 hải lý giàn khoan. Trên bộ Ta buộc Tàu 7 dặm xa biên giới Ta. Đảng Cộng sản Việt Nam chớ quên hồi xưa đã dùng dân chúng miền Nam Việt Nam làm bình phong để xung phong cướp trại quân đội Việt Nam Cộng hoà. Quên sao trong những biểu tình Sài gòn ? Bao nhiêu lần Việt Cộng xúi dân, núp sau dân, để phá bỉnh phường xóm, chợ búa an lành của Việt Nam Cộng Hòa ta ? Nghề bình phong là nghề của các Người Cộng sản, ngày nay các Người Việt Cộng hãy áp dụng với Tàu đi !

Ít ra sau bao nhiêu năm cầm quyền các Người hãy làm một việc hữu ích, can đảm.

Đừng dùng đòn kinh tế hù dọa dân chúng ! Dân Việt Nam nghèo, nhưng Đảng Cộng Sản và đảng Viên Cộng sản rất giàu. Tất cả tài sản Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay đủ sức nuôi toàn dân Việt Nam ăn uống cần kiệm trong vòng ít nhứt một năm.

Và …quan trọng hơn Các Người Cộng sản hãy từ chức, để người Dân chủ cầm quyền. Từ chức thì hết nhiệm vụ (nhưng không hết trách nhiệm đâu nhé ! vì tội phá phách vẫn còn trừ phi … ?) Đảng Cộng sản Việt Nam từ chức thì Việt Nam HẾT NỢ. Nợ nần với Tàu là do Hồ Chí Minh vay mượn, do Phạm Văn Đồng. «4 Tốt, 16 Chữ Vàng» là giữa Hai Đảng cam kết ký với nhau ở Thành Đô. Hết Đảng Cộng sản Việt là hết đối tượng thiếu nợ.

Còn nếu sợ, Việt Nam và dân Việt Nam tiếp tục mang nợ, vì kế nghiệp, phải tiếp tục gia tài ?

Thì Xin Người Dân Lật Đổ Các Người Cộng sản Đi! Hãy Làm Một Cuộc Cách Mạng (Muốn Ôn Hoà? Nên tổ chức một cuộc Cách Mạng thì may ra kiểm soát được đấy!).

Nhưng nếu chẳng may, gặp dân quá giận, hay quá khích thì Xin Bốn Anh Đầu Xỏ đang cầm quyền ngày nay ở Cung đình Hà Nội hãy Hy Sanh cho Tý Máu Tý Huyết, gọi là Hy Sanh Cho Đại Nghĩa. Rủi Có Chết, Xin Thay Mặt Người Dân, Chúng Tôi Xin Đề Nghị Người Dân «Hứa Cho Phép Bà Con Cúng Mấy Anh, Gọi Là Trả Cái Lòng Cải Thiện Của Các Anh ».

Mong lắm ! Mong cho Đại Nghĩa! Mong cho Đại Việt! Mong cho Toàn Vẹn Lãnh Thổ!

Hẹn ngày mai ở Sài gòn,
Tomorrow, See You in Saigon!

Hồi Nhơn Sơn, ngày cướp nước 2 tháng 9 thứ 71,

Năm mất nước thứ 41.

TS Phan Văn Song

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *