Thế Chiến Thứ Ba Và Ngày Tận Thế

Sơ lược: Tiên báo trước cả ngàn năm tên các vị Giáo Hoàng sẽ cai trị Giáo Hội thì quả thực phải là một Thánh Tiên Tri của Thiên Chúa. Quan trọng nhất là lời tiên báo về Trận Thế Chiến Nguyên Tử sẽ xảy ra vào một ngày gần đây. Đó là Sấm Ngôn của Thánh Ma-la-ki. Xin xem sau đây “Lịch Trình những ngày sau cùng”.

Thánh Ma-la-ki tên thật là Malachy O’Morgair sanh năm 1094 tại thành Armagh xứ Ai-nhĩ-lan, Âu-châu, thụ phong linh mục năm 1119, thụ phong Giám Mục Giáo Phận Armagh năm 1132 và qua đời năm 1148 tại thành Clairvaux, được Giáo Hội phong thánh năm 1190. Ông để lại cho Giáo Hội một Câu Sấm Ngôn rất ngắn gọn nhưng vô cùng quan trong liên quan đến vận mạng của nhân loại trong thời đại cuối cùng là thời đại của chúng ta ngày nay và là thời kỳ những năm 2016-2017 như tôi sẽ trình bày sau đây.

CON ĐƯỜNG LỊCH SỬ CỦA GIÁO HỘi VÀ CỦA NHÂN LOẠI

Câu sấm ngôn ngắn gọn nhưng vô cùng quan trọng này nằm ở cuối “Con đường Lịch Sử của Giáo Hội Công Giáo” được Thánh Ma-la-ki vẽ ra bằng cách Liệt Kê Danh Sách các vị Giáo Hoàng sẽ nối tiếp nhau cai trị Giáo Hội từ năm 1143 cho đến nay là năm 2016.Trong Danh Sách này, từng vị Giáo Hoàng được gọi tên bằng tiếng La-tinh. Nói rằng “gọi tên” thì có lẽ không đúng mà phải nói là “mô tả” và thường là mô tả một cách gián tiếp bằng cách nói đến Dòng Tộc hay Quê Hương Xứ Sở của vị Giáo Hoàng liên hệ. Danh Sách này gồm có 112 vị Giáo Hoàng. Để khỏi dài dòng, tôi chỉ xin trình bày sơ lược mấy vị Giáo Hoàng trong thời gian gần đây.

1. Giáo Hoàng GIO-AN XXIII

Đây là vị Giáo Hoàng thứ 107 trong Danh Sách 112 Giáo Hoàng của Thánh Ma-la-ki. Giáo Hoàng này cai trị Giáo Hội từ năm 1958 đến năm 1963. Trong danh sách, Giáo Hoàng Gio-an 23 được gọi tên là “PASTOR ET NAUTA”, tiếng La-tinh có nghĩa là “NGƯỜI CHĂN CHIÊN VÀ NGƯỜI THUỶ THỦ”. Trong vụ bàu cử vị Giáo Hoàng này có một câu chuyện vui như sau: Trong mùa bàu cử kéo dài nhiều ngày tại Vatican, một Hồng Y người Hoa Kỳ tên là SPELLMAN, Tổng Giám Mục Giáo Phận Nữu Ước, vì vốn tin vào sấm ngôn của Thánh Ma-la-ki, và vì muốn đắc cử Giáo Hoàng, nên đã thuê một chiếc thương thuyền rất lớn chở hàng trăm con chiên và cừu. Ông cho tàu chạy ngược chạy xuôi trên sông Tiber là sông chảy ngang thành phố La-mã, chạy trong suốt mùa bàu cử ở Vatican. Ông có ý nói cho cả thế giới biết rằng: “Tôi đây là “Người Chăn Chiên và là Người Thuỷ Thủ”, xứng đáng đắc cử Giáo Hoàng”. Nhưng trớ trêu thay, vị Hồng Y đắc cử Giáo Hoàng lại là Hồng Y Angelo Giuseppe Roncalli, là Hồng Y Tổng Giám Mục Giáo Phận Venice, nước Ý. Ai cũng biết Venice là thành phố xây trên biển, cư dân ở đây ai cũng có tàu hay thuyền, nên tất cả đều là Thuỷ Thủ. Là Hồng Y chăn dắt đoàn chiên giáo dân lại cư ngụ trên biển đảo thì đúng là “Pastor et Nauta”.

2. Giáo Hoàng Phao-Lô Đệ Lục

Kế vị Giáo Hoàng Gio-an 23 là Giáo Hoàng Phao-lô Đệ Lục cai trị Giáo Hội từ năm 1963 đến năm 1978. Trong danh sách của Thánh Ma-la-ki, Giáo Hoàng này được gọi tên là “FLOS FLORUM”, tiếng La-tinh có nghĩa là “Hoa của các loài hoa”. Đây là Hồng Y Giovanni Battista Montini, trước đó, vào năm 1958 khi nhậm chức Hồng Y Tổng Giám Mục Thành Milan nước Ý đã lấy huy hiệu là “Ba Bông Hoa Huệ”. Rồi 5 năm sau, “Ba Bông Hoa Huệ” này đã trở thành “Flos Florum” và Hồng Y Montini lên ngôi Giáo Hoàng đúng như Thánh Ma-la-ki đã tiên báo.

3. Giáo Hoàng Gio-An Phao-lô Đệ I

Trong danh sách của Thánh Ma-la-ki, Giáo Hoàng này được gọi tên là “De Meditate Lunae”, tiếng La-tinh có nghĩa là “Thuộc Về Nửa Vầng Trăng”. Một Vầng Trăng là thời gian một tháng. Một Nửa Vầng Trăng là Thời Gian Một Nửa Tháng. Đây là Hồng Y ALBINO LUCIANI, lên ngôi Giáo Hoàng ngày mồng 3 tháng 9 năm 1978, cai trị Giáo Hội chưa đầy một tháng thì qua đời ngày 28 tháng 9 cũng năm 1978. Như vậy, “một nửa vầng trăng” chỉ có nghĩa là “không đầy một tháng”, một triều đại Giáo Hoàng quá ngắn, nhưng ứng nghiệm lời tiên tri của Thánh Ma-la-ki,

4. Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II

Đây là vị Giáo Hoàng thứ 110 trong danh sách 112 Giáo Hoàng của Thánh Ma-la-ki và được gọi tên là “De Labore Solis”. Trước tên gọi mà có chữ “DE” thì có nghĩa là “Thuộc Về” một vùng đất hay một dòng tộc nào đó. “Labore Solis” là chữ viết tắt để gọi tên “Tổng Liên Đoàn Lao Công Solidarity” ở xứ Ba-lan, quê hương của vị Giáo Hoàng này. Bởi thế, tên gọi “De Labore Solis” này chỉ có ý nghĩa là “Người Xứ Ba-lan”, là Giáo Hoàng cai trị Giáo Hội từ ngày 22 tháng 10 năm 1978, qua đời ngày 22 tháng 4 năm 2005 và là triều đại Giáo Hoàng dài nhất trong lịch sử Giáo Hội gần đây.

5. Giáo Hoàng Benedict XVI

Đây là vị Giáo Hoàng thứ 111 trong danh sách 112 Giáo Hoàng của Thánh Ma-la-ki, kế vị Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II và được Thánh Ma-la-ki gọi tên là “Gloria Olivae”, tiếng La-tinh có nghĩa là “Sự Vinh Hiển của Ngành Ô-liu”. Khi xưa Thánh Bê-nê-dic-tô lập ra Dòng Biển Đức trên Núi Olives, nước Ý, bởi thế một tu sỹ Dòng Biển Đức còn được gọi là “Olivetan”. Cũng bởi thế, tên “Gloria Olivae” do Thánh Ma-la-ki đặt cho vị Giáo Hoàng này cũng chỉ có nghĩa là “Biển Đức”, đúng như danh hiệu của Giáo Hoàng.

6. Giáo Hoàng Francis

Đây là vị Giáo Hoàng chót trong danh sách 112 Giáo Hoàng của Thánh Ma-la-ki và được Thánh Ma-la-ki gọi tên là “Petrus Romanus”, tiếng La-tinh có nghĩa là “Phê-rô người Thành La-mã”, cũng có nghĩa là “Giáo Hoàng La-mã”. Liền sau khi gọi tên, Thánh Ma-la-ki đưa ra câu sấm ngôn ngắn gọn nhưng vô cùng quan trọng như sau:

Sấm ngôn vô cùng quan trọng của Thánh Ma-la-ki

Đây là chủ đề của điện thư này, vô cùng quan trọng, liên quan đến vận mạng của cả nhân loại, của từng người trong chúng ta trong thời kỳ hiện nay là thời kỳ những năm 2016-2017. Câu sấm như sau:

“Trong cuộc bách hại sau cùng của Giáo Hội Công Giáo La-mã, Phê-rô người Thành La-mã sẽ cai trị đoàn chiên của mình giữa nhiều biến loạn, rồi Thành Phố xây trên bảy ngọn đồi sẽ bị huỷ diệt và rồi quan án đáng sợ sẽ đến xét xử muôn dân”.

Sấm ngôn vừa kể tiên báo hai biến cố cực kỳ quan trọng và khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại, đó là 1) Trận Nguyên Tử Thế Chiến Thứ Ba, và 2) Ngày Tận Thế.

1. Trận Nguyên Tử Thế Chiến Thứ Ba

Ai cũng biết “thành phố xây trên bảy ngọn đồi” là thành La-mã, thủ đô của nước Ý và của Giáo Hội Vatican. Thành phố này mà bị huỷ diệt thì phải là do một trận Thế Chiến Nguyên tử. Đức kết tất cả các sấm ngôn trong Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng nếu Trận Nguyên Tử Thế Chiến Thứ Ba mà rảy ra thì Hoa Kỳ và các nước Đồng Minh Tây Phương trong đó có nước Ý sẽ bị huỷ diệt, do đó Thành La-mã cũng sẽ bị huỷ diệt. Bởi thế, sấm ngôn của Thánh Ma-la-ki có ý tiên báo rằng dưới triều đại của Giáo Hoàng Francis hiện nay, Trận Nguyên Tử Thế Chiến Thứ Ba sẽ xảy ra.

Lịch trình những ngày sau cùng

Căn cứ vào các sấm ngôn trong Kinh Thánh, nhất là sấm của tiên tri Isaia (21:4-9) và của Chúa Giê-su (Mat-thêu 24:20), chúng tôi dự đoán rằng Trận Nguyên Tử Thế Chiến Thứ Ba sẽ xảy ra vào lúc 6 giờ Chiều (Giờ Miền Đông Hoa Kỳ) ngày Chúa Nhật 31 tháng 12 năm 2016 sắp tới. Trận chiến sẽ chỉ kéo dài trong một tiếng đồng hồ và điều này đã được Thánh Gio-an nhắc đi nhắc lại ba lần trong sách Khải Huyền (K.H.18:10,17,19). Nhưng kết quả thì vô cùng khủng khiếp. Theo lời tiên báo của Chúa Giê-su, chỉ nội trong đêm 31 tháng 12 này, một nửa dân số thế giới sẽ bị thiệt mạng (Lu-ca 17:34-37). Hoa Kỳ và các nước Đồng Minh Tây Phương là Anh-Pháp-Ý-Đức-Tây Ban Nha-Hy Lạp v.v. sẽ bị Cộng Sản Nga đánh tan tành rồi bị xoá tên khỏi bản đồ thế giới. Khi tiên báo trận Nga tấn công Hoa Kỳ, tiên tri Ê-giê-ki-en viết rằng chính tay Thiên Chúa lôi quân Nga ra mặt trận để tấn công Hoa Kỳ (Ê-giê-ki-en 38:4). Chúa dùng Cộng Sản Nga làm chiếc Roi Sắt để trừng phạt Hoa Kỳ (Isaia 10:5). Sau trận đòn này, ở Hoa Kỳ chỉ còn chừng 1 phần 3 dân số sống sót, nhưng trong các nước Đồng Minh của Hoa Kỳ ở Âu Châu thì không một ai thoát chết. Nhà tiên tri mù Vanga cũng tiên báo rằng vào năm 2016 Âu Châu sẽ trở nên một vùng đất không có người cư ngụ. Một trận chiến mà chỉ diễn ra trong một tiếng đồng hồ thì hiển nhiên là một Trận Chiến Nguyên Tử.

CỘNG SẢN bá chủ thế giới rồi bị tiêu diệt

Thời kỳ Cộng Sản bá chủ thế giới sẽ bắt đầu từ ngày mồng 1 tháng Giêng năm 2017 và, theo tiên tri Daniel, sẽ kéo dài trong 1 năm và 3 tháng (Daniel 7:12), nghĩa là sẽ kéo dài tới ngày 31 tháng 3 năm 2018, là ngày Cộng Sản sẽ bị tiêu diệt theo lịch trình như sau:
Kể từ khi nắm quyền bá chủ thế giới, Cộng Sản sẽ phạm đủ thứ tội ác cực kỳ nặng nề như cướp của, giết người, hãm hiếp đàn bà (Isaia 13:16). Khi tội ác của chúng chồng chất cao ngút trời xanh, tới mức làm bùng nổ cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, thì Chúa sẽ tiêu diệt chúng với một hiện tượng kỳ lạ gọi là “Ba ngày tối đen”. Theo Cha Thánh Padre Pio (xin vào Google, tìm “Padre Pio” và đọc “Three days of darkness”) thì hiện tượng này sẽ xảy ra như sau: Vào sáng ngày 28 tháng 3 năm 2018, vào lúc bình minh, thay vì ánh sáng rạng đông bắt đầu tỏa lan trên địa cầu thì sẽ là một Bóng Tối Đen dầy đặc che phủ mặt đất, bắt đầu từ Miền Đông xứ Hoa Kỳ. Thiên Chúa cất Ánh Sáng ra khỏi mặt đất. Không một nguồn sáng nào tồn tại ngoại trừ ánh sáng từ các cây đèn cầy (nến) đã được các linh mục đích thực của Chúa làm phép. Trong thời gian ba ngày tối đen này, các Thiên Thần của Chúa sẽ dùng gươm lửa đi tiêu diệt mọi kẻ gian ác, tội lỗi. Không một tên Cộng Sản nào trên địa cầu thoát chết. Đến chiều tối ngày 30 tháng 3 năm 2018, các sao trên trời lại tỏa sáng. Thế là cuộc thanh tẩy mặt đất hoàn tất.

2. Ngày Tận Thế

Biến cố thứ hai trong sấm ngôn của Thánh Ma-la-ki viết rằng “rồi quan án đáng sợ sẽ đến xét xử muôn dân”, nghĩa là “rồi sẽ đến ngày tận thế”.
Theo tiên tri Daniel, sau khi “con ác thú Cộng Sản” bị tiêu diệt, nhân loại sẽ còn được hưởng một thời gian thái bình kéo dài trong 1 năm và 3 tháng (Daniel 7:12) rồi là đến Ngày Tận Thế. Như vậy, Ngày Tận Thế sẽ là ngày 30 tháng 6 năm 2019. Vào ngày này, các thiên thần của Chúa sẽ từ trời bay xuống trên không trung để thổi loa kêu gọi mọi người đã chết hãy sống lại, đồng thời những người còn sống trên mặt đất sẽ trở thành thần linh và sẽ cùng những người đã chết vừa sống lại cùng nhau bay lên không trung để đón Chúa Giê-su từ trời ngự xuống giữa đám mây, ngồi trên ngai vàng, để “phán xét kẻ sống và kẻ chết”. Kẻ lành sẽ đứng bên hữu, kẻ dữ sẽ đúng bên tả. Sau cuộc phán xét, kẻ lành sẽ bay theo Chúa về trời để vào Thiên Đàng, kẻ dữ sẽ rơi xuống Hoả Ngục và ở đó với Sa-tang đời đời kiếp kiếp.
– – – – – – –
Xin tiếp tay phổ biến điện thư này góp nhặt bởi TRƯƠNG TIẾN ĐẠT, nguyên Luât Sư Toà Thượng Thẩm Saigon, Chánh Án các toà An Xuyên và Bình Dương, Nghị Sỹ Thượng Nghị Viện VNCH.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *