MỜI THAM DỰ DIỄN HÀNH ‘VETERANS DAY’ – NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2016

vetrans_day1458

Thứ Sáu, ngày 11 tháng 11 năm 2016 – Khởi hành lúc 9:30 sáng

Lộ trình:  từ  NE. Tillamook St & 40th đến NE. Sandy Blvd & 47th (khoảng 5 miles)

Xem maps

  • Mọi chi tiết, xin liên lạc CH Phạm Quốc Nam – 503-927-3652 hoặc email: chienhuuoregon@gmail.com

Xe truck diễn hành của Chiến Hữu Portland và Vùng Phụ Cận vừa thực hiện

xedienhanh_5487

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *