Tiếng Gọi Biển Xanh

Thơ : Trầm Vân.

 a.m4v

 Tiếng Gọi Biển Xanh

Tôi yêu tiếng sóng Bạch Đằng

Ngày xưa thoảng bóng đức Trần oai phong

Sông còn nhú mãi cọc chông

Phá tan thuyền giặc, oai hùng vang danh

 

Tôi yêu tiếng sóng biển xanh

Nhấp nhô làn sóng kết thành chùm hoa

Những người lính thủy tài ba

Chứa tình sông biển chan hòa trong tim

 

Vượt qua bão tố nổi chìm

Lấy thân sương gió đáp đền núi sông

Mênh mông trời biển mênh mông

Tâm hồn mát rượi gió lồng yêu thương

 

Và đau tiếng thét quê hương

Nỗi đau mất đảo nỗi buồn Hoàng Sa

Mãi vang tiếng pháo tàu ta

Nã vào tàu giặc máu nhòa rung rinh

 

75 chiến sĩ hy sinh

Hồn trong mộ sóng bập bềnh xót xa

Thương thiếu tá Ngụy Văn Thà

Cùng tàu tuẫn nạn gió qua thở dài

 

Nước non một thưở bi ai

Đến giờ chưa thoát ra ngoài nỗi đau

Hận quân xâm lược bạc đầu

Hoàng Sa giặc chiếm dãi dầu nắng mưa

 

Dẫu là trận ấy ta thua

Lòng yêu nước biết bao mùa còn vang

Quyết tâm chống giặc hung tàn

Hoàng Sa hải chiến sử vàng khắc ghi

 

 Trầm Vân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *