Cờ VC với hàng ngàn người Hà Tĩnh biểu tình phản đối Formosa trước Quốc khánh VC là ý nghĩa gì??

Biều tình mà mang theo cờ đỏ sao vàng của VC ……Nghĩa là cuộc biều tình vì mưu sinh và vẫn chấp nhận CSVN hay âm mưu của VC. Buồn thay! Cuộc biểu tình chẳng có ý nghĩa gì???????……Hải ngoại KHÔNG yểm trợ, KHÔNG đồng lõa với các cuộc biểu tình cụi  để ru ngũ tâm lý người dân của VC….Như Điếu Cầy đội nóng cối với logo VC trên nón mà miệng hô chống cộng??????

Cờ VC trong đoàn biểu tình
Cờ VC trong đoàn biểu tình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *