Luật Mỹ, người Việt: Vu khống, mạ lị trên Youtube, bị tòa xử tội, phạt tù

Published on Jul 23, 2016

Mục sư/Hoa hậu Kim Vân kể chuyện được tòa xử thắng vụ kiện bị vu khống, mạ lị trên mạng xã hội: “Quí vị nào chuẩn bị đi nói xấu ai trên Youtube, hãy thận trong vì có thể sẽ bị án phạt, bị ở tù!”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *