Bài phát biểu của Bill Gates tại đại học Harvard

Published on Dec 18, 2014
Chủ tịch Microsoft Bill Gates đã quay lại Đại học Harvard để phát biểu tại lễ tốt nghiệp của các sinh viên và nhận bằng Tiến sỹ danh dự Harvard. Tại đây, có khoảng 30.000 người đã trực tiếp theo dõi sự kiện này.
.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *