Thực Trạng Của Dân Tộc Việt

  • Đối với người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại cần đọc: 

‘Chủ tịch cộng đồng Việt ở Houston thẳng thừng chia sẻ ‘thực trạng’ cộng đồng .’

  • Đối với người Việt trong nước cần biết:

CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH VỚI BỨC TÂM THƯ GỬI CÁC CHIẾN SỸ QUÂN ĐỘI VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN VIÊT NAM

  • Hải ngoại và quốc nội cũng cần biết Kiều Hối (Tiền nước ngoài đổ vào Việt Nam dưới mọi hình thức) là một trong những TỘI ÁC đối với dân tộc Việt??? …..Không có ‘kiếu hối’ sẽ không có lực lượng khổng lồ của công an, mật vụ, lực lượng áo xanh, dư luận viên (DLV) và nhiều lực lượng khác được đảng CSVN ban phát đặc quyền ‘Hối lộ’, ‘Cướp của’, ‘Đàn áp’, ‘Khủng bố’ người dân!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *